Gesinssake

Dr Allan Schwartz, LCSW, Ph.D. was vir meer as dertig jaar inprivaat praktyk. Hy is ‘n gelisensieerde kliniese maatskaplikewerker en sy artikel spreek die kwessie van ouerlikeselfdood en kwesbare kinders aan.In huidige toestande van werkverlies, depressie, oorloë engerugte van oorloë, pandemies en lang tye van isolasie hetdie selfdood van mense en gesinsmoorde al hoe meervoorgekom. […]